Witam na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim

Parafia w Kamieniu Pomorskim istnieje od XII w. Jest owocem misji chrystianizacyjnej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego , a przeprowadzona przez św. Biskupa Ottona z Bambergu w Księstwie Pomorskim Księcia Warcisława. Pierwsze biskupstwo powstało w Wolinie, gdzie została zbudowana katedra. Jednak w 1176 r. rozpoczęto budowę katedry w Kamieniu Pomorskim i wkrótce przeniesiono do niego siedzibę biskupią. Parafia katolicka istniała do 1534 r. , a katedra była katolicką do 1544 r. Po śmierci ostatniego biskupa katolickiego w Kamieniu Pomorskim w 1544 r. katedra stała się kościołem luterańskim. Taka sytuacja trwała do 1945 r. Po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił na te ziemie Kościół Katolicki. Nadmienić jednak trzeba , że przed wojną i w jej trakcie istniała tutaj mała wspólnota katolicka pw. św. Ottona Biskupa z Bambergu dla ludności niemieckiej i polaków przyjeżdżających na te tereny do pracy. Powojenna parafia przyjęła takie wezwanie dla wiernych przybywających z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i innych części Polski. Mieszkańcy Brzozdowiec spod Lwowa przywieźli słynący łaskami obraz Jezusa ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Ze względu na otrzymywane w Kaplicy Brzozdowieckiej łaski i cuda katedra została podniesiona w 2010 r do godności Sanktuarium Słynącego Łaskami Obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec.

Obecnie parafia liczy 10288 zameldowanych osób, a realnie uczestniczących w życiu parafialnym jest 20% mieszkańców. Do parafii należy 10 miejscowości wiejskich z 1 kościołem i kaplicą. Na terenie miasta Kamień Pomorski znajdują się trzy kościoły: katedra pw. św. Jana Chrzciciela, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i kościół pw. św. Mikołaja. Parafia posiada 15 budynków /kościoły, budynki mieszkalne, gospodarcze/ w tym 13 zabytkowych. W parafii działają wspólnoty modlitewne i duszpasterskie obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych. Parafia opieką duszpasterską obejmuje także Areszt Śledczy dla kobiet w Kamieniu Pomorski, a w nim OZ Buniewice, Szpital św. Jerzego, Uzdrowisko Kamień Pomorski.

Katechizacją objęte są dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 2, w Przedszkolu ” Kajtuś”, przedszkolu prowadzonym przez PSOUU oddział w Kamieniu Pomorskim, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Młodzież w Gimnazjum i LO, ZSP, w Warsztatach Terapii Zajęciowej PSOUU.

ogłoszenia

9 grudnia II Niedziela Adwentu

9 grudnia II Niedziela Adwentu

Msze św. roratnie odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 w katedrze. Nowenna Pompejańska odbędzie się jutro /w poniedziałek/ po wieczornej Mszy św. w katedrze. Nabożeństwo do św. Gemmy zostanie odprawione w piątek po wieczornej Mszy św. Katechezy o...

Ostatnie ogłoszenie

Ostatnie ogłoszenie

Nabożeństwa różańcowe dla dzieci odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 16.00, dla dorosłych i młodzieży codziennie po wieczornej Mszy św. w katedrze, w niedzielę o godz. 18.30. W poniedziałek obchodzić będziemy wspomnienie św. Jana Pawła II. Wikariusz naszej...

GODZINY MSZY ŚW.

Katedraniedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00 19.00
Kościół św. Mikołajaniedziela: 17.00 /od 2 września 2018 – 23 czerwca 2019/
Trzebieszewoniedziela: 10.00
Chrząszczewoniedziela: 11.00
Dni powszednie:
Katedra – 7.00, 18.00, 17.00 w piątki trwania festiwalu organowego
Kościół św. Mikołajaod poniedziałku do piątku – 18.00 /od 3 września 2018 – 21 czerwca 2019/

Kościół mariackiod poniedziałku do soboty o godz. 12.00
Trzebieszewośroda – 17.00