Schola

„Promyczki Duszy Chrystusowej”

Scholę prowadzi s. Marinella Dorota Kowalewska ze Zgromadzenia Sióstr Najśw. Duszy Chrystusa Pana. Stąd też wywodzi się nasza nazwa.

Mamy swój hymn, którego słowa uwielbiają Duszę Pana Jezusa i podkreślają charakter naszej wspólnoty:

1. Jesteśmy Promyczki Duszy Chrystusowej

Chcemy tak jak słońce dusze mieć gorące

Odbijać Twą Miłość, piękno oraz dobroć

Aby świat przemieniać, sławić Twoją Boskość

ref: Duszo Jezusa Ciebie uwielbiamy

Duszo Jezusa Ciebie wychwalamy

Tobą żyć pragniemy, Ciebie naśladować,

z Tobą zjednoczeni do nieba wędrować

Żyć w miłości wzrastać w świętości,

bez Jezusa świętości brak

2. Śpiewam Tobie Panie całą duszą swoją

Pragnę Cię radować, modlitwą swych rąk

Uwielbiam Cię Jezu w domu mojej duszy

Mieszkaj w nim, przemieniaj wzorem Swojej Duszy

3. Zanurz mnie w Swej Duszy, wzbogać Mocą cnót

Chcę Twą wolę pełnić, błogosław każdy trud

Uczyń mnie Promyczkiem podobnym do słońca,

Który świat ogrzewa ciepłem Twym bez końca.

Schola „Promyczki Duszy Chrystusowej”, śpiewa przy parafii św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Nasza grupa liczy 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zosia Siomka, Weronika Popiołek, Julia Plucińska, Julia Bojanowska, Maja Jezierska, Wiktoria Kalinowska, Iza Błaut, Zuzia Szymczak, Magda Siomka, Zuzia Przybyłowska, Weronika Szymańska, Zuzia Borzymowska, Roksana Banuch, Roksana Gurdak, Kornelia, Krawczyk, Oliwia Kasiubowska, Karolina Górska, Wiktoria Sobczak, Wiktoria Ćwiklińska, Małgosia Świder, Klaudia Bojanowska, Ania, Pietkiewicz, Natalia Chruślicka, Julia Mruk, Olimpia Augustyniak, Ola Cierlicka, Zuzia Kowalska, Wanessa Rajewicz, Nikola Paskiewicz, Lena Zuterek, Patrycja Francuzik, Kinga Salanek, Marysia Pruss, Alicja Wajda, Wiktoria Zawada, Angelika Holowaty, Kacper Czeszejko, Dawid Radzikowski, Kacper Rapcia, Krystian Krzos, Marcel Sobczak.

Wspólnotę łączy nas nie tylko śpiew, ale wspólne wyjazdy na pielgrzymki. Byliśmy w Myśliborzu, Rokitnie, Biskupinie, Gnieźnie, w Berlinie w ZOO. Śpiewaliśmy już w Krakowie w Domu Sióstr na Prądniku Białym, w Częstochowie na Jasnej Górze przed Obrazem Matki Bożej, Gidlach oraz w Licheniu. Odwiedziliśmy też Radio Maryja w Toruniu.

Znakiem jednoczącym naszą grupę są też stroje liturgiczne, które zakładamy na Msze św., oraz koncerty, wesołe agapy, a także różne akcje /choćby pieczenie ciasteczek, pierniczków, aby w ten sposób pozyskać sponsorów na nasze wyjazdy itp.

Od strony muzycznej S. Marinellę wspomagają ją: p. Ewa Feret, Aleksandra Przybyła oraz Karolina Baran. Śpiewamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 12.00 w naszej katedrze. Ponadto koncertujemy w sanatoriach kamieńskich i Dziwnówku, przygotowujemy oprawę muzyczną do „Jasełek” i innych przedstawień. Co roku uczestniczymy też Konkursie Pieśni i piosenek religijnych w Trzebiatowie /Mrzeżyno/, pt. „Trzebiatowska Cecyliada 2012, 13, 14, 15. W ubiegłym roku zajęliśmy tam pierwsze miejsce za wykonanie i napisanie tekstu hymnu dla tegoż Konkursu /autorem tekstu była s. Marinella/, oraz drugie miejsce w konkursie śpiewu zespołów dzieci młodszych.

Wydaliśmy też kalendarz na 2014 rok z naszymi najpiękniejszymi zdjęciami oraz płytę nagraną na żywo podczas Koncertu ku czci św. Jana Pawła II.

Próby naszej scholi odbywają się w Pałacu Biskupim

W każdą środę o godz. 17.00 w salce na piętrze oraz w niedzielę o godz. 11.00 przed Mszą św. o godz.12.00.

Na próbach naszych jest wesoło 🙂 choć czasami jak widać na zdjęciu trochę ciasno.

Mamy swoją stronę na FACEBOOK, tam można zobaczyć galerię naszych zdjęć lub występów.

[gridzy id=”1″]

Modlitwa codzienna należących do Scholi Promyczki Duszy Chrystusowej

O Pani moja, o Matko moja,

cała /y/ się Tobie oddaję.

Ofiaruję Ci dzisiaj moje serce i całą /ego/ siebie.

Spojrzyj na moje szczere pragnienie

chwalenia Twojego Syna

poprzez śpiew podczas Mszy świętej.

Umocnij moją słabą wolę,

zachowaj od zniechęcenia,

Pomnażaj moją pobożność

i strzeż przed próżnością

Panie Jezu spraw, abym to, co śpiewam ustami,

wypełniała /ł/ w swoim życiu. Amen

Najświętsza Duszo Chrystusowa, żyj w nas.

/Najświętsza Duszo Dzieciątka Jezus-święć się Imię Twoje w nas/

Matko Pięknej Miłości – módl się za nami

Św. Cecylio- módl się za nami

Skauci Europy

Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opierający się na pedagogice Baden-Powella (1907). Ruch skautingu katolickiego , stworzony w Belgii i Francji przez o. Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920).

Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.

Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Skauci Europy to ruch uczący przez działanie.

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne. Kultywuje się w nim miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa. Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Apostolską w 2003 r.

W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

W Polsce Skauci Europy posiadają Status Organizacji Pożytku Publicznego, które można wspierać 1% podatku.

Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (Chateauroux – Francja 1984; Viterbo – Włochy 1994; Żelazko – Polska 2003; Francja 2014) oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot (Słowacja – Polska 2007).

źródło: www.skauci-europy.pl

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest ruchem świeckich w kościele katolickim. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK blisko współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro BSCJ. Duchową stolicą DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne zebrane w Kręgi Rodzin.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Chce pomóc małżonkom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy:

 • modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna
 • czytanie Pisma Świętego
 • dialog małżeński
 • reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem, rodziną
 • uczestnictwo w rekolekcjach

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu.

Byliśmy bliscy rozejścia się. Dialog małżeński, wzorowanie się na Chrystusie, pomogły nam zmienić nasze życie. Wspólna modlitwa zjednoczona z cierpiącym Chrystusem połączyła nas duchowo. Staliśmy się bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieci. Bardziej dostrzegamy ich potrzeby, nie tylko te materialne, ale i duchowe. Poświęcam więcej czasu na rozmowy z nimi. Zapraszamy je od czasu do czasu do wspólnego dialogu małżeńskiego, który przekształca się wówczas w dialog rodzinny.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.

źródło: www.dk.szczecin.pl

W naszej parafii są dwa kręgi Domowego Kościoła. Ich opiekunem jest Ks. Proboszcz.

Wspólnota „Jonasz”

Wszystko zaczęło się od Księdza Andrzeja Dowala, pełnego zapału neoprezbitera, który przyszedł do nas w grudniu 1985 roku zaraz po święceniach kapłańskich. On to najpierw zabrał na pieszą pielgrzymkę grupę młodzieży z parafii, a potem wpadł na pomysł stworzenia zespołu. Pod koniec września 1986 odbyło się spotkanie organizacyjne i pierwsza próba.

Z czasem próby czysto muzyczne przekształciły się w spotkania gdzie dyskutowaliśmy na tematy wiary.

W niedzielę oczywiście śpiewaliśmy na Mszy Św. Młodzieżowej.

Na przestrzeni tych lat wspólnota przeszła szereg przeobrażeń, kolejni gitarzyści i księża opiekunowie odchodzili i przychodzili, zmieniał się też skład osobowy wspólnoty, pamiętam nawet czas, że zostało nas do śpiewania 5 osób i wydawało się wtedy, że to już jest definitywny koniec, ale Pan Bóg jak widać chciał zupełnie inaczej. Dzięki Niemu te lata minęły jak sen i ciągle wydaje mi się, że nie dalej jak wczoraj odbyła się pierwsza próba.

Wspólnota z racji tego że uzdolniona w szczególny sposób muzycznie ma na swoim koncie udział w festiwalach piosenki religijnej w Szczecinie organizowanych przez duszpasterstwo akademickie przy kościele NSPJ, udział w rekolekcjach dla muzyków chrześcijan w Ludźmierzu, udział w rekolekcjach dla muzyków chrześcijan Szczecin, wspólny wyjazd do Paryża w 1994 żeby wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez braci z Taize, a konkretnie śpiewać w międzynarodowym chórze, udział w festiwalu kolędowym u Ojców Dominikanów w Szczecinie.

Od 1997 służymy śpiewem w czasie liturgii Triduum Paschalnego, a w ciągu ostatnich 10 lat co roku organizowaliśmy koncert kolęd, który w 2006 roku przybrał formę Bożonarodzeniowego Misterium.

Na jednej z pierwszych prób O.Wojciech Jędrzejewski OP ówczesny gitarzysta zaproponował żebyśmy wpisali w zeszytach z pieśniami motto z listu do Efezjan:

„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.”, które do dzisiaj pozostaje myślą przewodnią działania wspólnoty.

Wszystkich którzy chcą się z nami spotkać zapraszamy na Msze Świętą o godzinie 8.30 gdzie posługujemy śpiewem.

oprac. Ewa Feret

Żywy Różaniec

„W dziesiątku Różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy .W ten sposób modlitwa różańcowa kieruje niejako życiem ludzkim”

Święty Jan Paweł II

Parafialna wspólnota Żywego Różańca przy parafii w Kamieniu Pomorskim , istnieje ponad 40 lat . Uaktualnienie i powstanie nowych Róż nastąpiło w roku 1997 . W tym to roku powstało 5 Róż zrzeszających 75 członków. Różom nadano imiona:

– Róża imieniem Matki Bożej Fatimskiej,
– Róża Świętego Józefa ,-
– Róża Św. Ottona
– Różą Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– Róża Matki Bożej Częstochowskiej

Kiedy papież Jan Paweł II ogłosił 4 część – część Światła członków róż zwiększono do 20.w każdej róży.Łącznie wspólnota liczy 100 członków. Kiedy członek róży odchodzi do Pana zelator zabiega o uzupełnienie Róży przez nowego członka, który bardzo uroczyście jest przyjęty do wspólnoty.

Każdy członek róży odmawia codziennie jedną tajemnicę (1 raz Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) .W ten sposób odmówiony jest w Róży cały Różaniec – 20 tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej .
Obecnie moderatorem Żywego Różańca jest ks. Robert Gnych.

Przedstawicielem róży jest zelator. Każda żywa róża ma intencje stałe oraz intencje na dany miesiąc zgodnie z potrzebami , co ustalone jest z ks. moderatorem na spotkaniu zelatorów kilka dni przed niedzielą zmiany tajemnic. Jedna z róż ma intencję dodatkową- za kapłanów , druga za misje i misjonarzy.

Od miesiąca maja do października róże przygotowują nabożeństwa fatimskie.

13 Maja róża im. Matki Bożej Fatimskiej
13 Czerwca róża im Matki Bożej Nieustającej Pomocy
13 Lipca róża im.Św. Ottona
19 Sierpień róża im. Matki Bożej Częstochowskiej
13 Września róża im. Św. Józefa
13 Października wszystkie róże

Przygotowanie polega na dekoracji postumentu na którym umieszczona jest figurka Pani Fatimskiej, udekorowanie kościoła Mariackiego do którego z Katedry procesyjnie ze świecami i śpiewem na ustach przenoszona jest figura.
W kościele Mariackim odmawiana jest 1 część różańca przypadająca na dany dzień.

Żywy Różaniec stal się też wiernym współpracownikiem Papieskiego Dzieła Misyjnego. Członkowie Żywego Różańca uczestniczą w Mszach Św. zamawianych przez zelatora o intencjach stosownie do świąt i uroczystości w miesiącu , zawsze w pamięci mają jubileusze i imieniny kapłanów sprawujących posługę w naszej parafii.

Dwa razy w roku członkowie Żywego Różańca spotykają się na agapie z okazji

– życzeń opłatkowych i wspólnego kolędowania
– Święta Królowej Różańca

Wypracowanym zwyczajem w parafii jest ” łańcuch modlitwy” uruchomiony w momencie , gdy do zelatora dociera sygnał o potrzebną modlitwę. O ustalonej godzinie wszyscy łączą się w modlitwie. Wspólnota Żywego Różańca aktywnie uczestniczy w adoracjach pierwszosobotnich, jak też Mszach odpustowych w dekanacie .Rozprowadzany jest miesięcznik „Różaniec”.

Każdy członek może dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenie Pana Jezusa 25 XII
 • Zwiastowanie NMP 25 III
 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • Wniebowzięcie NMP 15VIII
 • w Święto Królowej Różańca Świętego
 • w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8XII
 • Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej powiększając liczbę róż w parafii.

oprac. Alina Stefańska

Rodzina Misyjna

Jezus powiedział do Apostołów, by szli i nauczali wszystkie narody, by udzielali im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I są ludzie, których Bóg powołuje do tego, by opuścili rodzinne strony i głosili Ewangelię w innym mieście, kraju, na innym kontynencie. Tak uczynił ks. Edward Sito, posługujący na co dzień w Togo. Czy s. Aldona, pracująca w Beninie.

Każdy może mieć udział w misji. M.in. przez modlitwę różańcem misyjnym. Każdy dziesiątek tego różańca ma inny kolor i znaczenie. Pierwszy dziesiątek to kolor zielony- modlitwa za Kościół w Afryce. Drugi dziesiątek to kolor czerwony- w intencji Kościoła w Ameryce. Trzecia tajemnica ma kolor biały- odmawiana w intencji Europy i Ojca Świętego. Czwarty dziesiątek jest barwy niebieskiej- poświęcony Oceanii. Ostatnia tajemnica w kolorze żółtym- to modlitwa za Kościół w Azji. Zatem różaniec ten obejmuje Kościół na całym świecie.

Nasza parafia wspomaga misyjne zgromadzenia Werbistów i Klaretynów. To pierwsze zgromadzenie ma w swoich szeregach pasterza diecezji Oruro w Boliwii- ks. bpa Krzysztofa Białasika, wspieranego przez naszą wspólnotę parafialną. Natomiast grupa ewangelizacyjna Misjonarzy Klaretynów z Wybrzeża Kości Słoniowej występowała w kamieńskiej katedrze m.in. w 2012 r.

Rodzina Misyjna pomaga chłopcu- Honore Sindjaloum- m.in. finansując Jego edukację w gimnazjum.

oprac. dk. Adrian

Apostolstwo dobrej Śmierci

DOBRZE ŻYĆ– TO WIELE, DOBRZE UMRZEĆ– TO WSZYSTKO…

Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej rodzi się w średniowieczu i rozszerza się głównie w Niemczech. Prowincjonalny synod w Kolonii w 1423 roku ustanawia święto o tej treści wyznaczając je na trzeci piątek po Wielkanocy. Benedykt XIII święto to nazwie świętem Siedmiu Boleści Matki Bożej i rozciągnie je na cały Kościół w 1721roku, wyznaczając na jego obchód piątek przed Niedzielą Palmową. Równolegle z tym świętem rozwija się podobne w zakonie serwitów, które od 1667 roku obchodzone jest w trzecią niedzielę września. Wrześniowe święto ku czci Matki Bożej Bolesnej wprowadził w całym Kościele Pius VII w 1814 roku jako dziękczynienie za szczęśliwy powrót z uwięzienia napoleońskiego. Pius IX w 1913 roku wyznaczył 15 września na jego obchód, dzień po święcie Podwyższenia Krzyża. Do czasu ostatniej reformy obydwa święta współistniały ze sobą , obecnie zaś obchodzone jest święto Matki Bożej Bolesnej 15 września.

Maryja, Matka Bolesna stoi u stóp krzyża Chrystusowego. Wypełnia się proroctwo Symeona, duszę Maryi przenika miecz boleści. Bóg w swych niepojętych wyrokach chciał, aby pod krzyżem Jego Syna stała Maryja, Nowa Ewa u boku Nowego Adama. Maryja posłuszna woli Boga, pozostaje zjednoczona z Synem aż do krzyża. Współcierpi z Nim i z Jego ofiarą łączy się duchowo. Jest wzorem dla Kościoła, ucząc go trwania przy Zbawicielu, nawet jeśli to wymaga cierpienia. Jest wzorem dla każdego ucznia Chrystusowego, bowiem ukazuje sens cierpienia przeżywanego z Chrystusem.

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził Benedykt XIII w 1724 roku. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień w Kibeho w Rwandzie (1981-1983). W 2001 roku biskup diecezji Gikongoro Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne, są to pierwsze objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku. Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących w Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy- powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzie w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal Krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę Cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982). Matka Boża kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę. Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic Siedmiu Boleści Maryi.

Tajemnica odkupienia świata jest zakorzeniona w cierpieniu, a cierpienie w niej znajduje swój sens. Polećmy w modlitwie Bogu wszystkich, którzy cierpią:

 1. Módlmy się za Kościół Święty, aby idąc drogą krzyża dopełniał cierpień Chrystusa za zbawienie świata.
 2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan , aby wpatrzeni w Maryję stojącą pod krzyżem odkrywali sens swoich cierpień.
 3. Módlmy się za cierpiących duchowo i fizycznie, aby jednoczyli cierpienia z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa.
 4. Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby wsparci działaniem Bożej łaski przezwyciężyli poczucie nieużyteczności cierpienia.
 5. Módlmy się za organizacje i instytucje organizujące pomoc dla cierpiących, aby miały w swych szeregach ludzi pełnych miłości i współczucia.
 6. Módlmy się o powołania do zgromadzeń pracujących wśród chorych i cierpiących, aby Kościół mógł zawsze być przy cierpiącym człowieku.
 7. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli wrażliwi na ludzkie cierpienie i świadczyli pomoc ludziom cierpiącym.

Boże, który w Chrystusie rozjaśniasz tajemnicę cierpienia i śmierci, wejrzyj na braci naszych idących drogą krzyża i ześlij im swoją pomoc, której tak potrzebują.

Ks. Marek – opiekun
Jacek Homik- zelator

e-mail:
www.apostolstwo.pl

oprac. Jacek Homik

Neokatechumenat

W pierwotnym Kościele, kiedy świat był pogański, ten, kto chciał zostać chrześcijaninem, musiał rozpocząć „katechumenat”, będący itinerarium formacji przygotowującej do Chrztu. Dziś proces sekularyzacji doprowadził wiele osób do porzucenia wiary i Kościoła: stąd konieczne jest itinerarium formacji do chrześcijaństwa.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Arguello i Carmen Hernandez, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Wziąwszy pod uwagę pozytywne doświadczenie w parafiach Madrytu i Rzymu, w 1974 r. Kongregacja Kultu Bożego określiła to doświadczenie mianem „Drogi Neokatechumenalnej”. Chodzi o drogę nawrócenia, poprzez którą odkryć można bogactwo Chrztu.

Droga rozprzestrzeniła się na ponad 900 diecezji w 105 krajach, gdzie w 6 000 parafii istnieje 20 000 wspólnot.

W 1987 r. w Rzymie otwarto Misyjne Międzynarodowe Seminarium „Redemptoris Mater”, przyjmujące młodzieńców, których powołanie dojrzewa we wspólnocie Neokatechumenalnej, i którzy gotowi są pójść na cały świat. W konsekwencji wielu biskupów przyjęło rzymskie doświadczenie i dziś w świecie istnieje ponad siedemdziesiąt diecezjalnych misyjnych seminariów „Redemptoris Mater”, w których formuje się ponad tysiąc seminarzystów.

W odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wiele rodzin, które przeszły już Drogę, ofiarowało się do pomocy w dziele misyjnym Kościoła, i przeprowadziło się do najbardziej zeświecczonych i zdechrystianizowanych obszarów świata, przygotowując powstanie nowych parafii misyjnych.

W naszej parafii o Grupę Neokatechumenalną troszczy się ks. Mateusz. Eucharystia ma miejsce w soboty o godz. 19:00.

źródło: www.camminoneocatecumenale.it

Krąg Biblijny

Rozpoczynając swoją działalność 29 września 2011r.,oprócz mojej żony i księdza Proboszcza, przez trzy kolejne wyznaczone spotakania nikt nie przyszedł.

Byłem zrezygnowany, ale się nie poddawałem. Na kolejne spotkanie 20 października przyszły dwie osoby, a w listopadzie trzy. 1 grudnia było nas już pięcioro.

04 marca 2012r. nasz Krąg z Kamienia Pomorskiego (we trójkę ) wziął udział w czytaniu dużego fragmentu Pisma Świętego: Księgi Wyjścia, w nowym kościele w Śniatowie. W Wielkim Tygodniu ( Wielki Czwartek i Wielki Piątek), zaznaczył się udział naszego Kręgu w czytaniu Męki Pańskiej.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego w Pałacu Biskupim troje z nas czyta fragmenty Listu św. Pawła i wyświetlony zostaje film ukazujący jak św. Paweł udaje się do Damaszku. Obecnych było ok. 30-40 osób. Do czasu rozpoczęcia wakacji przeczytaliśmy cztery księgi Starego Testamentu.

Spotkania zaczynamy zapaleniem świecy, Modlitwą Pańską oraz modlitwą zalecaną przez Papieża Benedykta XVI. Ponadto przyzywamy śpiewem Ducha Świętego ( dwie zwrotki). Czytanie i rozważanie Słowa Bożego ma miejsce we czwartki i trwa zazwyczaj dwie godziny: od 18:00 do 20:00.

6 września 2012r. rozpoczęliśmy drugi rok naszego Kręgu w Kamieniu Pomorskim.

Do naszej piątki osób dołączają trzy osoby- i później jedna.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego 01 grudnia 2012r. organizujemy ŚWIĘTO BIBLII. Pełen sukces. Przyszło ponad sto osób.

Po Nowym Roku, w kolejnych spotkaniach dołącza następna osoba i było nas dziesięcioro. 16 marca 2013r. zorganizowaliśmy wieczór z Księgą Mądrości (w Pałacu Biskupim). Wraz z naszym Kręgiem w czytaniu uczesniczyła młodzież gimnazjalna. Było mocno nastrojowo. Czytaliśmy prawie w ciemności. Na bocznych ścianach paliły się malutkie świece( około 40 sztuk).

20.04.2013r. uczestniczyliśmy w Dniu Jedności Grup Biblijnych naszej archidiecezji.

15 czerwca nasz Krąg wraz z zespołem młodzieżowym Jonasz, czytał i śpiewał wybrane psalmy w wirydarzu naszej katedry. Frekwencja niska: było ok. 10 osób. Tydzień później spotykaliśmy się po raz ostatni przed wakacjami.

W czasie naszych spotkań Pismo Święte czytamy od samego początku Starego Testamentu (po małym frgmencie) i od razu go omawiamy. Ja często dodaję jakąś ciekawostkę historyczną lub geograficzną, czasmi inną (co moim zdaniem potęguje i bardziej wciąga w tło wydarzeń). Następnie czytamy liturgię Słowa na najbliższą niedzielę; omawiając szczegółowo treść. Jest nas już jedenaście osób, ale prawie nigdy wszyscy razem. Od października 2013r. nasz Krąg czyta liturgię Słowa na każdej sumie. W 2014r.- w wielkanocnym Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym- Słowo Boże czytaliśmy po Mszy Świętej w kościele św. Mikołaja; oczywiście liturgię Słowa w czasie Mszy też. Natomiast w ostatnim tygodniu przed Adwentem czytaliśmy Słowo Boże skierowane do naszej Archidiecezji (po Mszy Świętej w katedrze).

Opiekunem Kręgu Biblijnego jest ks. Marek.

oprac. Artur Świeboda

Ministranci

Służba ministrancka, to również powołanie przy ołtarzu Chrystusa, nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Przeżywając liturgie sakramentalną, jako ministrant uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęcenie siebie jako chrześcijanina i zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska w którym się znajduje nie przestaje być ministrantem – człowiekiem bliższym Panu Bogu. W życiu codziennym ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane „Zasadami Ministranta”. Ministranckie pozdrowienie „Króluj nam Chryste”, to pragnienie i dbałość, by Chrystus królował w jego sercu „Zawsze i wszędzie”.

W naszej parafii grupa ministrancka liczy kilkanaście chłopców w różnym wieku. Za wspólnotę ministrantów i kandydatów na ministranta odpowiedzialny jest ks. Mateusz

Caritas