Książka o historii i losach miasteczka Brzozdowice, z których pochodzi Cudowny Obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Dostępna w katedrze w Kamieniu Pomorskim, na Allegro lub informacje pod nr. tel. 695 73 81 73

Książka o historii, teologi i kulcie łaskami słynącego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec w Kamieniu Pomorskim. Dostępna w katedrze kamieńskiej.

Cudowne miejsca Wielkie Sanktuaria Polski Kamień Pomorski

Hymn Brzodowiecki – posłuchaj.

Krótka historia Cudownego Obrazu.

Kult Cudownego Obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej rozpoczął się 16 maja 1746 roku. W domu Jadwigi Dolińskiej, jej córka zauważyła na obrazie Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, na ranach zaczęły się pojawiać krople cieczy przypominające ludzką krew. Od tego momentu wiadomość o cudownym zdarzeniu w Brzozdowcach rozeszła się bardzo szybko. Przybywały liczne pielgrzymki do Brzozdowiec. Brzozdowce (to miasteczko przed II wojną, dzisiaj wieś) położone w pięknej okolicy nad Dniestrem na Kresach 45 km na południe od Lwowa. Zamieszkałe przez trzy narody Polaków, Rusinów i Żydów. Do kościoła Brzodowieckiego przybywało coraz więcej pielgrzymów, a chorych przywożono. Z czasem kościół Brzozdowiecki stał znanym Sanktuarium z Obrazem Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej słynący licznymi łaskami i cudami.

Trwało tak aż do II wojny światowej, najpierw wkroczyli Rosjanie, później Niemcy i ponownie Rosjanie. W we wrześniu 1942 roku Niemcy aresztowali i wywieźli Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. A spośród Rusinów pozostały tylko nieliczne rodziny. Podczas II wojny światowej Brzozdowianie chronili się w kościele, spędzili tam wszystkie noce w1943-1944 roku, przed Cudownym Obrazem unikając mordu banderowców. W tym okresie w całej Galicji mordowano Polską ludność i paląc całe wsie. Kościół „twierdza” została cudownie ocalona. Kiedy zakończyła się wojna Polacy zostali wypędzeni ze swoich stron i zmuszeni do wyjazdu na Zachód w nieznane. 16 października 1945 roku została odprawiona ostatnia Msza święta w kościele Brzozdowieckim. Wyjęto obraz z ołtarza, zabrano potajemnie pozostałe naczynia liturgiczne i ukryto, przewieziono na stację do Chodorowa. Tam Brzozdowianie czekali 2 tygodnie na podstawienie wagonów. Po załadowaniu na wagony, 24 grudnia 1945 transport dojechał do stacji Golczewo. A następnie Brzozdowianie z ze swoim skromnym dobytkiem i Cudownym Obrazem przetransportowano do Trzebieszewa. Obraz umieszczono w miejscowym kościele. Po odzyskaniu katedry w Kamieniu Pomorskim Cudowny Obraz przeniesiono do Kamienia Pomorskiego gdzie przebywa do dzisiaj.

 

Sanktuarium powołane zostało 14 września 2010 roku specjalnym dekretem Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi:
Dostrzegając stale wzrastający kult Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Cudownym Obrazie Brzozdowieckim w Kamieniu Pomorskim oraz pragnąc wyjść naprzeciw duchownym potrzebom wiernych – pomyśli kanonów 1230 -1234 KPK – ustanawiam przy Konkatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Po dokładnym studium historii kultu Tego Wizerunku oraz przekonawszy się o czci, z jaką wierni otaczają obraz Brzozdowiecki Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, uznaję za wskazane, aby osobnym aktem potwierdzić to, co sprawiła Łaska Boża i pobożność ludu Bożego. Liczni, bowiem pielgrzymi przybywają do Konkatedry w Kamieniu Pomorskim, aby uczcić Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matkę Bożą Bolesną. Ponadto na tę decyzję wpłynęły następujące fakty:
1. Wierni, którzy przybyli na Pomorze Zachodnie z Kresów Wschodnich, przywożąc ze sobą Święty Wizerunek, nieustannie wypowiadają przekonanie, że obecność Cudownego Obrazu Brzozdowieckiego uchroniła ich od doświadczeń rzezi Polaków w roku 1944 i 1945.
2. Od momentu wprowadzenia Cudownego Obrazu do Konkatedry pw. św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim zrodził się w niej zwyczaj celebrowania uroczystości w dzień Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Na uroczystości odpustowe z roku na rok coraz liczniej przybywają wierni, wśród których w początkowym czasie najliczniejszą grupę stanowili Brzozdowianie z okolic Kamienia Pomorskiego, Golczewa i innych części Polski. Z upływem lat także pozostali wierni, przybyli na te tereny w powojennym czasie, odnajdywali w tym Wizerunku cudowną obecność Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej.
3. W kaplicy, w której umieszczony jest w Konkatedrze Kamieńskiej Cudowny Obraz Brzozdowiecki, po każdej Mszy świętej, a także w ciągu dnia, bardzo często modlą się ludzie, polecając Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu, za wstawiennictwem Matki Bożej Bolesnej swoje troski i radości.
4. W tejże kaplicy, w każdy piątek odprawiana jest uroczysta Msza święta, która gromadzi dużą liczbę wiernych, a intencje modlitewne zawierają prośby o potrzebne łaski i dziękczynienia za łaski już otrzymane.
Te oto racje skłaniają mnie, aby w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ogłosić w sposób uroczysty miejsce czci Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Kamieniu Pomorskim i zaliczyć je do rzędu sanktuariów. Główne Uroczystości Odpustowe odbywać się będą w dniach 13-14-15 września, czyli od wigilii Święta Podwyższenia Krzyża Świętego do dnia Wspomnienia Matki Bożej Bolesnej włącznie. Szczególne znaczenie w duchowości Sanktuarium mają piątkowe popołudniowe nabożeństwa, ze Mszą świętą sprawowaną w Godzinie Miłosierdzia. W czasie tych modlitw będą też błogosławione nowe Znaki Krzyża Świętego dla wiernych. Wszystkim otaczającym czcią Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i przyzywającym wstawiennictwa Matki Bożej Bolesnej z serca błogosławię. Szczecin dnia 14 września 2010r. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Andrzej Dzięga.