Post Date: 24 maja 2021

Inne ogłoszenia

 

 

Trwa remont dachu katedry. W trakcie prac ciesielskich zostały przeprowadzone badania dendrochronologiczne. Ich wynik jest zaskakujący. Na katedrze zachowała się więźba z połowy XIII i XIV wieku.