Post Date: 24 maja 2021

OCHRONA ZABYTKÓW

Nazwa programu: OCHRONA ZABYTKÓW

Nazwa zadania: Kamień Pomorski, kościół Katedralny pw. św. Jana Chrzciciela (XII – XX): remont dachów: nawy, transeptów, prezbiterium i remont ściany szczytowej transeptu północnego – kontynuacja

Dofinansowanie: 1 785 142,99 zł.
Całkowita wartość: 2 050 055,97 zł.

Więźba dachowa Katedry

Trwa remont dachu katedry. W trakcie prac ciesielskich zostały przeprowadzone badania dendrochronologiczne. Ich wynik jest zaskakujący. Na katedrze zachowała się więźba z połowy XIII i XIV wieku.