Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieniu Pomorskim

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieniu Pomorskim – zabytkowy kościół barokowy w Kamieniu Pomorskim.

Historia

Kościół powstał w XIII wieku w miejscu książęcego grodu Gryfitów. Ufundowany został przez kamieńskich mieszczan. Pierwsza wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1297 roku.

W średniowieczu pełnił funkcję miejskiego kościoła filialnego katedry św. Jana Chrzciciela. Dwukrotnie spłonął: w 1308 i 1483 roku. Odbudowany został w 1619 roku z przeznaczeniem na luterańską kaplicę pogrzebową. W 1743 roku uległ zniszczeniu na skutek silnego sztormu na Zalewie Kamieńskim. W 1750 roku został odbudowany w stylu barokowym.

Po II wojnie światowej został zamknięty. W latach 1960-1985 użytkowany był jako dom kultury, później przywrócono mu funkcje sakralne.