Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest ruchem świeckich w kościele katolickim. Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK blisko współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro BSCJ. Duchową stolicą DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne zebrane w Kręgi Rodzin.

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Chce pomóc małżonkom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy:

  • modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna
  • czytanie Pisma Świętego
  • dialog małżeński
  • reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem, rodziną
  • uczestnictwo w rekolekcjach

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu.

Byliśmy bliscy rozejścia się. Dialog małżeński, wzorowanie się na Chrystusie, pomogły nam zmienić nasze życie. Wspólna modlitwa zjednoczona z cierpiącym Chrystusem połączyła nas duchowo. Staliśmy się bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieci. Bardziej dostrzegamy ich potrzeby, nie tylko te materialne, ale i duchowe. Poświęcam więcej czasu na rozmowy z nimi. Zapraszamy je od czasu do czasu do wspólnego dialogu małżeńskiego, który przekształca się wówczas w dialog rodzinny.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.

źródło: www.dk.szczecin.pl

W naszej parafii są dwa kręgi Domowego Kościoła. Ich opiekunem jest Ks. Proboszcz.