Żywy Różaniec

“W dziesiątku Różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliskich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych o których najbardziej się troszczymy .W ten sposób modlitwa różańcowa kieruje niejako życiem ludzkim”

Święty Jan Paweł II

Parafialna wspólnota Żywego Różańca przy parafii w Kamieniu Pomorskim, istnieje ponad 40 lat . Uaktualnienie i powstanie nowych Róż nastąpiło w roku 1997 . W tym to roku powstało 5 Róż zrzeszających 75 członków. Różom nadano imiona:

– Róża imieniem Matki Bożej Fatimskiej,
– Róża Świętego Józefa,
– Róża Św. Ottona,
– Różą Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
– Róża Matki Bożej Częstochowskiej.

Kiedy papież Jan Paweł II ogłosił 4 część – część Światła członków róż zwiększono do 20.w każdej róży.Łącznie wspólnota liczy 100 członków. Kiedy członek róży odchodzi do Pana zelator zabiega o uzupełnienie Róży przez nowego członka, który bardzo uroczyście jest przyjęty do wspólnoty.

Każdy członek róży odmawia codziennie jedną tajemnicę (1 raz Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) .W ten sposób odmówiony jest w Róży cały Różaniec – 20 tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej .
Obecnie moderatorem Żywego Różańca jest ks. Robert Gnych.

Przedstawicielem róży jest zelator. Każda żywa róża ma intencje stałe oraz intencje na dany miesiąc zgodnie z potrzebami, co ustalone jest z ks. moderatorem na spotkaniu zelatorów kilka dni przed niedzielą zmiany tajemnic. Jedna z róż ma intencję dodatkową- za kapłanów, druga za misje i misjonarzy.

Od miesiąca maja do października róże przygotowują nabożeństwa fatimskie.

13 Maja róża im. Matki Bożej Fatimskiej
13 Czerwca róża im Matki Bożej Nieustającej Pomocy
13 Lipca róża im.Św. Ottona
19 Sierpień róża im. Matki Bożej Częstochowskiej
13 Września róża im. Św. Józefa
13 Października wszystkie róże

Przygotowanie polega na dekoracji postumentu na którym umieszczona jest figurka Pani Fatimskiej, udekorowanie kościoła Mariackiego do którego z Katedry procesyjnie ze świecami i śpiewem na ustach przenoszona jest figura.
W kościele Mariackim odmawiana jest 1 część różańca przypadająca na dany dzień.

Żywy Różaniec stal się też wiernym współpracownikiem Papieskiego Dzieła Misyjnego. Członkowie Żywego Różańca uczestniczą w Mszach Św. zamawianych przez zelatora o intencjach stosownie do świąt i uroczystości w miesiącu, zawsze w pamięci mają jubileusze i imieniny kapłanów sprawujących posługę w naszej parafii.

Dwa razy w roku członkowie Żywego Różańca spotykają się na agapie z okazji

– życzeń opłatkowych i wspólnego kolędowania
– Święta Królowej Różańca

Wypracowanym zwyczajem w parafii jest ” łańcuch modlitwy” uruchomiony w momencie, gdy do zelatora dociera sygnał o potrzebną modlitwę. O ustalonej godzinie wszyscy łączą się w modlitwie. Wspólnota Żywego Różańca aktywnie uczestniczy w adoracjach pierwszosobotnich, jak też Mszach odpustowych w dekanacie. Rozprowadzany jest miesięcznik „Różaniec”.

Każdy członek może dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenie Pana Jezusa 25 XII
  • Zwiastowanie NMP 25 III
  • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
  • Wniebowzięcie NMP 15VIII
  • w Święto Królowej Różańca Świętego
  • w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8XII
  • Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej powiększając liczbę róż w parafii.

oprac. Alina Stefańska