PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. OTTONA W KAMIENIU POMORSKIM

Parafia w Kamieniu Pomorskim istnieje od XII w. Jest owocem misji chrystianizacyjnej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego, a przeprowadzona przez św. Biskupa Ottona z Bambergu w Księstwie Pomorskim Księcia Warcisława. Pierwsze biskupstwo powstało w Wolinie, gdzie została zbudowana katedra. Jednak w 1176 r. rozpoczęto budowę katedry w Kamieniu Pomorskim i wkrótce w 1188 r. przeniesiono do niego siedzibę biskupią. Parafia katolicka istniała do 1534 r., a katedra była katolicką do 1544 r. Po śmierci ostatniego biskupa katolickiego w Kamieniu Pomorskim w 1544 r. katedra stała się kościołem luterańskim. Taka sytuacja trwała do 1945 r. Po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił na te ziemie Kościół Katolicki. Nadmienić jednak trzeba , że przed wojną i w jej trakcie istniała tutaj mała wspólnota katolicka pw. św. Ottona Biskupa z Bambergu dla ludności niemieckiej i Polaków przyjeżdżających na te tereny do pracy. Powojenna parafia przyjęła takie wezwanie dla wiernych przybywających z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i innych części Polski. Mieszkańcy Brzozdowiec spod Lwowa przywieźli słynący łaskami obraz Jezusa ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Ze względu na otrzymywane w Kaplicy Brzozdowieckiej łaski i cuda katedra została podniesiona w 2010 r do godności Sanktuarium Słynącego Łaskami Obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec.

Obecnie parafia liczy 9630 zameldowanych osób, a realnie uczestniczących w życiu parafialnym jest 10% mieszkańców. Do parafii należy 10 miejscowości wiejskich z 1 kościołem i kaplicą. Na terenie miasta Kamień Pomorski znajdują się trzy kościoły: katedra pw. św. Jana Chrzciciela, kościół pw. Wniebowzięcia NMP i kościół pw. św. Mikołaja. Parafia posiada 15 budynków /kościoły, budynki mieszkalne, gospodarcze/ w tym 13 zabytkowych. W parafii działają wspólnoty modlitewne i duszpasterskie obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych. Parafia opieką duszpasterską obejmuje także Szpital św. Jerzego, Uzdrowisko Kamień Pomorski.

Katechizacją objęte są dzieci w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, LO, ZSP.

Kontakt; tel. 507026050, [email protected]