Krąg Biblijny

Rozpoczynając swoją działalność 29 września 2011r.,oprócz mojej żony i księdza Proboszcza, przez trzy kolejne wyznaczone spotkania nikt nie przyszedł.

Byłem zrezygnowany, ale się nie poddawałem. Na kolejne spotkanie 20 października przyszły dwie osoby, a w listopadzie trzy. 1 grudnia było nas już pięcioro.

04 marca 2012r. nasz Krąg z Kamienia Pomorskiego (we trójkę ) wziął udział w czytaniu dużego fragmentu Pisma Świętego: Księgi Wyjścia, w nowym kościele w Śniatowie. W Wielkim Tygodniu ( Wielki Czwartek i Wielki Piątek), zaznaczył się udział naszego Kręgu w czytaniu Męki Pańskiej.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego w Pałacu Biskupim troje z nas czyta fragmenty Listu św. Pawła i wyświetlony zostaje film ukazujący jak św. Paweł udaje się do Damaszku. Obecnych było ok. 30-40 osób. Do czasu rozpoczęcia wakacji przeczytaliśmy cztery księgi Starego Testamentu.

Spotkania zaczynamy zapaleniem świecy, Modlitwą Pańską oraz modlitwą zalecaną przez Papieża Benedykta XVI. Ponadto przyzywamy śpiewem Ducha Świętego ( dwie zwrotki). Czytanie i rozważanie Słowa Bożego ma miejsce we czwartki i trwa zazwyczaj dwie godziny: od 18:00 do 20:00.

6 września 2012r. rozpoczęliśmy drugi rok naszego Kręgu w Kamieniu Pomorskim.

Do naszej piątki osób dołączają trzy osoby- i później jedna.

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego 01 grudnia 2012r. organizujemy ŚWIĘTO BIBLII. Pełen sukces. Przyszło ponad sto osób.

Po Nowym Roku, w kolejnych spotkaniach dołącza następna osoba i było nas dziesięcioro. 16 marca 2013r. zorganizowaliśmy wieczór z Księgą Mądrości (w Pałacu Biskupim). Wraz z naszym Kręgiem w czytaniu uczesniczyła młodzież gimnazjalna. Było mocno nastrojowo. Czytaliśmy prawie w ciemności. Na bocznych ścianach paliły się malutkie świece( około 40 sztuk).

20.04.2013r. uczestniczyliśmy w Dniu Jedności Grup Biblijnych naszej archidiecezji.

15 czerwca nasz Krąg wraz z zespołem młodzieżowym Jonasz, czytał i śpiewał wybrane psalmy w wirydarzu naszej katedry. Frekwencja niska: było ok. 10 osób. Tydzień później spotykaliśmy się po raz ostatni przed wakacjami.

W czasie naszych spotkań Pismo Święte czytamy od samego początku Starego Testamentu (po małym frgmencie) i od razu go omawiamy. Ja często dodaję jakąś ciekawostkę historyczną lub geograficzną, czasmi inną (co moim zdaniem potęguje i bardziej wciąga w tło wydarzeń). Następnie czytamy liturgię Słowa na najbliższą niedzielę; omawiając szczegółowo treść. Jest nas już jedenaście osób, ale prawie nigdy wszyscy razem. Od października 2013r. nasz Krąg czyta liturgię Słowa na każdej sumie. W 2014r.- w wielkanocnym Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym- Słowo Boże czytaliśmy po Mszy Świętej w kościele św. Mikołaja; oczywiście liturgię Słowa w czasie Mszy też. Natomiast w ostatnim tygodniu przed Adwentem czytaliśmy Słowo Boże skierowane do naszej Archidiecezji (po Mszy Świętej w katedrze).

Opiekunem Kręgu Biblijnego jest ks. Marek.

oprac. Artur Świeboda