Katedra

Konkatedra  pw. św. Jana Chrzciciela i św. Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim – kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim. Historyczna katedra Diecezji Kamieńskiej.

1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik Historii.