Kościół św. Mikołaja w Kamieniu Pomorskim

Kościół św. Mikołaja w Kamieniu Pomorskim – zabytkowy kościół filialny w Kamieniu Pomorskim.

Historia

Pierwotna świątynia została zbudowana z cegły i kamieni narzutowych w XIV wieku na wzgórzu zwanym Żalnik[2]. Początkowo służyła jako kaplica cmentarna i szpitalna, nad którą opiekę sprawował wikariusz katedry św. Jana Chrzciciela. W późnym średniowieczu kościółek stał się filiałem parafii kamieńskiej dla ludności zamieszkującej przedmieścia miasta, rybaków, żeglarzy, chłopów oraz dla Słowian, którzy nie uczestniczyli w nabożeństwach w katedrze, gdyż były one zarezerwowane dla szlachty pomorskiej i kamieńskich mieszczan.

Od XVI wieku w świątyni odbywały się nabożeństwa luterańskie. W XVII wieku kościół został rozbudowany. Do pierwotnej bryły świątyni dobudowano wieżę, kruchtę i zakrystię.

Po II wojnie światowej kościół zamknięto. W 1960 roku budynek świątyni zaadaptowano na cele sali muzeum. W 1994 roku świątynię przywrócono do kultu jako rzymskokatolicki kościół filialny parafii katedralnej.