Duszpasterze

Ks. Dziekan prob. kan. wik. biskupi

mgr Dariusz Żarkowski – przyjął święcenia kapłańskie 24 czerwca 1990 r. Pochodzi z Chojny Szczecińskiej. Jest proboszczem parafii pw. św. Ottona od 25 sierpnia 2000 r. i administratorem parafii pw. św. Ojca Pio z Petrelciny w Kamieniu Pomorskim od 2010 r. Pośród swoich zadań ma opiekę nad Domowym Kościołem.

 

Ksiądz wikariusz

mgr Juliusz Szszko – w parafii od 25.08.2018 r.  Pochodzi z Szczecina. Katechizuje w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim oraz w Gimnazjum Publicznym w Kamieniu Pomorskim. Opiekuje się  kandydatami do bierzmowania oraz Neokatechumenatem. Duszpasterzuje również parafianom w Trzebieszewie.

 

Ksiądz wikariusz

mgr Paweł Gulicki –  W parafii od 25.08.2019 r. Pochodzi z Stargardu. Katechizuje SP2.  Odpowiedzialny za Krąg biblijny i ministrantów.

 

Ksiądz wikariusz

lic Leszek Tokarzewski TChr – W parafii od 25.08.2018 r. Przyjął święcenia kapłańskie 20.05.2003 r. w Poznaniu. Pochodzi z Pyrzyc. Katechizuje w LO i SP2 w Kamieniu Pomorskim. Sprawuje również duszpasterską posługę w Chrząszczewie.