Apostolstwo dobrej Śmierci

DOBRZE ŻYĆ– TO WIELE, DOBRZE UMRZEĆ– TO WSZYSTKO…

Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej rodzi się w średniowieczu i rozszerza się głównie w Niemczech. Prowincjonalny synod w Kolonii w 1423 roku ustanawia święto o tej treści wyznaczając je na trzeci piątek po Wielkanocy. Benedykt XIII święto to nazwie świętem Siedmiu Boleści Matki Bożej i rozciągnie je na cały Kościół w 1721roku, wyznaczając na jego obchód piątek przed Niedzielą Palmową. Równolegle z tym świętem rozwija się podobne w zakonie serwitów, które od 1667 roku obchodzone jest w trzecią niedzielę września. Wrześniowe święto ku czci Matki Bożej Bolesnej wprowadził w całym Kościele Pius VII w 1814 roku jako dziękczynienie za szczęśliwy powrót z uwięzienia napoleońskiego. Pius IX w 1913 roku wyznaczył 15 września na jego obchód, dzień po święcie Podwyższenia Krzyża. Do czasu ostatniej reformy obydwa święta współistniały ze sobą, obecnie zaś obchodzone jest święto Matki Bożej Bolesnej 15 września.

Maryja, Matka Bolesna stoi u stóp krzyża Chrystusowego. Wypełnia się proroctwo Symeona, duszę Maryi przenika miecz boleści. Bóg w swych niepojętych wyrokach chciał, aby pod krzyżem Jego Syna stała Maryja, Nowa Ewa u boku Nowego Adama. Maryja posłuszna woli Boga, pozostaje zjednoczona z Synem aż do krzyża. Współcierpi z Nim i z Jego ofiarą łączy się duchowo. Jest wzorem dla Kościoła, ucząc go trwania przy Zbawicielu, nawet jeśli to wymaga cierpienia. Jest wzorem dla każdego ucznia Chrystusowego, bowiem ukazuje sens cierpienia przeżywanego z Chrystusem.

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi

Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził Benedykt XIII w 1724 roku. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas objawień w Kibeho w Rwandzie (1981-1983). W 2001 roku biskup diecezji Gikongoro Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne, są to pierwsze objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku. Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie, Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących w Kibeho: To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy- powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzie w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal Krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę Cię powiedz o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982). Matka Boża kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę. Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic Siedmiu Boleści Maryi.

Tajemnica odkupienia świata jest zakorzeniona w cierpieniu, a cierpienie w niej znajduje swój sens. Polećmy w modlitwie Bogu wszystkich, którzy cierpią:

  1. Módlmy się za Kościół Święty, aby idąc drogą krzyża dopełniał cierpień Chrystusa za zbawienie świata.
  2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby wpatrzeni w Maryję stojącą pod krzyżem odkrywali sens swoich cierpień.
  3. Módlmy się za cierpiących duchowo i fizycznie, aby jednoczyli cierpienia z odkupieńczym cierpieniem Chrystusa.
  4. Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby wsparci działaniem Bożej łaski przezwyciężyli poczucie nieużyteczności cierpienia.
  5. Módlmy się za organizacje i instytucje organizujące pomoc dla cierpiących, aby miały w swych szeregach ludzi pełnych miłości i współczucia.
  6. Módlmy się o powołania do zgromadzeń pracujących wśród chorych i cierpiących, aby Kościół mógł zawsze być przy cierpiącym człowieku.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli wrażliwi na ludzkie cierpienie i świadczyli pomoc ludziom cierpiącym.

Boże, który w Chrystusie rozjaśniasz tajemnicę cierpienia i śmierci, wejrzyj na braci naszych idących drogą krzyża i ześlij im swoją pomoc, której tak potrzebują.

Ks. Marek – opiekun
Jacek Homik- zelator

www.apostolstwo.pl

oprac. Jacek Homik